• Home
  • //
  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σιούκας Μ. & Συνεργάτες

Με στόχο να μην προσφέρουμε στους πελάτες μας απλά λογιστικές υπηρεσίες, αλλά να είμαστε ο σύμβουλος τους σε κάθε βήμα ακολουθούμε μια σειρά εσωτερικών ενεργειών που μας καθιστούν τους καλύτερους και πλέον ενημερωμένους οικονομολόγους & φοροτεχνικούς συμβούλους.

 

Ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες είναι:

 Η άμεση και διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού μας σε κάθε νομοθετική αλλαγή νομοθετική αλλαγή και διαδικασία.

Η Κωδικοποιημένη & αυστηρή μεθοδολογία που ακολουθούμε, στη διαδικασία της προσωποποιημένης ενημέρωσης του κάθε πελάτη.

Το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού μας αλλά και ολόκληρου του δικτύου συνεργατών μας

Η μεγάλη εμπειρία που έχει το γραφείο μας στον χειρισμό των ελέγχων από τις ελεγκτικές αρχές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ελέγχου είμαστε δίπλα σας την ίδια στιγμή και γνωρίζουμε τα σωστά βήματα για την ομαλή διεξαγωγή του.  

Το αυστηρό και εξατομικευμένο χρονοδιάγραμμα που ακολουθούμε, για την ενημέρωση των πελατών μας όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς πληρωμή, όχι μόνο ως προς τις ημερομηνίες λήξης των πληρωμών αλλά και σύμφωνα με  την ταμειακή τους ρευστότητα.

Οι ανεπτυγμένες και ποικιλόμορφες δυνατότητες επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες μας.  

Η οργανωμένη και διαρκώς ελεγχόμενη διαδικασία βελτιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του γραφείου μας  και η άμεση εξάλειψη τυχόν αστοχιών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σιούκας Μ. & Συνεργάτες

Η εταιρίας μας λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο και αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών που διασφαλίζει την άριστη ανταπόκριση όλων των στελεχών στις απαιτήσεις των πελατών και του κλάδου.

Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες είναι:

– Διαρκής παρακολούθηση σεμιναρίων & συμμετοχή σε επιστημονικά φόρουμ από όλη την ομάδα του προσωπικού και του επικεφαλής. Στόχος η εξειδίκευση όλης της ομάδας πάνω σε όλα τα θέματα/ υπηρεσίες της εταιρείας.

– Δημιουργία και διατήρηση ενός καλού κλίματος συναδελφικότητας, καλλιεργώντας την ανταλλαγή επιστημονικών και άλλων γνώσεων. Λειτουργούμε σαν ομάδα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών & την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

– Καθιέρωση ενιαίου προτύπου ενημέρωσης και χρόνου ενημέρωσης των πελατών, όσον αφορά τις νομοθετικές και άλλες εξελίξεις-αλλαγές.

– Δυναμική ιστοσελίδα του γραφείου, εμπλουτισμένα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, συνεχής ενημέρωση με την αποστολή newsletter.

– Δημιουργία & Τήρηση των εσωτερικών ελέγχων από το γραφείο προς τους πελάτες, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αστοχιών στα φορολογικά & εργατικά αρχεία τους. Σκοπός είναι η υπόδειξη και η πρόληψη μελλοντικών πιθανών προβλημάτων από εξωτερικούς ελέγχους.

– Διαδικτυακές παροχές προς τους πελάτες, μέσω υπηρεσιών Cloud Server, για την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα φορολογικά & εργατικά αρχεία. Απλά, εύκολα & γρήγορα!

– Δημιουργία & Αυστηρή τήρηση της φόρμας και του χρονοδιαγράμματος της αποστολής των τακτικών και έκτακτων υποχρεώσεων των πελατών προς πληρωμή από το προσωπικό του γραφείου.

– Χρήση εργαλείων όπως FMEA Analysis, Total Quality Managment για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

– Συχνά Brainstorming της ομάδας για την ανάπτυξη των υπηρεσιών & διορθώσεις σε τυχόν αστοχίες.

– Ερωτηματολόγια προς τους πελάτες και ανάλυση των δεδομένων τους, για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών.

– Συχνή ανασκόπηση των διαδικασιών που τηρούνται, για περαιτέρω βελτίωσή τους.

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους.

Η διαρκώς αναπτυσσόμενη φήμη του γραφείου, μαζί με την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας δημιουργούν αισθήματα ασφάλειας, σιγουριάς & εμπιστοσύνης στους πελάτες μας.